Reklama

Specyfika języka reklamy

Oddziaływanie na myślenie, a także zmiana postaw i zachowań innych ludzi stanowi nie lada wyzwanie dla wszystkich nadawców przekazów reklamowych. Istnieją jednak pewne uniwersalne środki, za pomocą, których mogą oni sprawić, że odbiorcy zaczną zachowywać się w pożądany przez nich sposób. Spośród nich kluczową rolę odgrywają słowa. Wybitni mówcy wiedzą, że środki werbalne mają niezwykłą moc perswazyjną. Według specjalistów od retoryki, najważniejsza jest znajomość poruszanej problematyki oraz poprawny sposób wypowiadania się. Dobry orator powinien posługiwać się językiem zrozumiałym dla słuchaczy, uwzględniając przy tym potrzeby audytorium. Oddziaływanie za pomocą żywego słowa jest najbardziej zauważalne w przekazach radiowych oraz telewizyjnych. Warto przy okazji dodać, że właśnie reklama tego typu jest najbardziej popularna w dzisiejszych czasach. Nadawcy komunikatów reklamowych w celu wzmocnienia emocjonalności przekazu chętnie sięgają po znane figury retoryczne, na czele z porównaniem, czy metaforą. Takie zabiegi mają na celu ubarwienie przekazu reklamowego, sprawiają, że reklama jest lepiej zapamiętywana. Podobnie, jeśli chodzi o personifikację, czy animizację. Zabieg ożywienia jest bardzo częstym chwytem perswazyjnym, zwłaszcza w przypadku reklam artykułów spożywczych, zabawek, czy też środków higienicznych. Tutaj martwe przedmioty codziennego użytku zaczynają żyć własnym życiem. Miotły same sprzątają, brudne naczynia bez niczyjej pomocy stają się czyste. Uśmiechnięte zwierzęta jako wzorowi konsumenci, spożywają reklamowane produkty. Również zabawki nabierają ludzkich cech, dzięki czemu zjednują sobie poparcie najmłodszych widzów.

Copyright @ 2011 Reklama