Reklama

Specyficzna forma komunikacji

Nikogo nie dziwi fakt, że w dzisiejszych czasach najcenniejsze i najbardziej pożądane dobro stanowi informacja. Wskutek natłoku różnorodnych newsów, napływających do nas z wszech stron, ogromną rolę zaczyna odgrywać efektywna komunikacja. Bez porozumienia na linii nadawca- odbiorca nie ma możliwości zrozumienia sensu przekazu. O tym, jak ważna jest efektywna komunikacja przekonują nas nieustannie reklamodawcy. Reklama jest zresztą często określana jako forma komunikacji marketingowej. Warto przy okazji zaznaczyć, że ostatnimi czasy mamy do czynienia z zasadniczą zmianą typu komunikowania we współczesnych komunikatach reklamowych. Otóż reklama, uważana dotychczas za przekaz jednostronny o stricte perswazyjnym charakterze jest obecnie postrzegana jako symetryczna komunikacja, z której obie strony mogą czerpać korzyści. Komunikacja marketingowa to najprościej mówiąc proces wymiany informacji między danym przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Przedstawiciele konkretnej firmy stale informują potencjalnych klientów o swoich produktach Należy jednak jasno podkreślić, że nie tylko oni są nadawcami przekazów reklamowych. Dużą rolę w tej materii odgrywają również konsumenci, stale informujący o swoich preferencjach, zainteresowaniach, a co za tym idzie zapotrzebowaniu na dane produkty. Komunikują się również między sobą, wymieniając wspólne doświadczenia oraz subiektywne opinie na temat konkretnej marki. Sytuację potęguje masowy charakter transmisji informacji, docierający w najróżniejsze zakątki świata. Nie bez przyczyny więc reklamę określa się jako medium komunikacji masowej.

Copyright @ 2011 Reklama