Reklama

Reklama społeczna

Reklama społeczna jest typem reklamy, który ma na celu wywołanie zmian pożądanych społecznie pożądanych. Reklama ta wiąże się z komunikatem perswazyjnym, która polega nie tylko na informowaniu i przedstawianiu jakiegoś zachowania czy zjawiska, ale jej głównym celem jest wywołanie zmian w świadomości człowieka, a także wpływać ma na zachowanie i postawy. Upodabnia ją to do reklamy komercyjnej, jednakże tym, co ją od niej odróżnia jest fakt, iż ma na celu wywołanie konkretnych postaw i zachowań, a więc zachowań społecznie pożądanych. Istnieją zazwyczaj dwa sposoby przedstawiania takiej reklamy. Pierwszym z nich jest namawianie do zachowań mających na celu przynieść korzyść społeczeństwu. Może to być np. pomaganie bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, a także ofiarom kataklizmów. Drugim sposobem jest stworzenie takiej reklamy, która swoim przekazem będzie namawiać do zaniechania i zmiany zachowań niepożądanych, tj. nałogowe picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, przemoc w rodzinie, a także jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Istnieje wiele kontrowersji dotyczących formy i treści zawartych w reklamie, jednakże musi ona być stworzona tak, aby zapadła w pamięć i wywołała założone zmiany w umyśle i zachowaniu człowieka, a kiedy stanie się tak w pojedynczym przypadku, jest to dobrym znakiem, że zadziałała i odniosła sukces.

Copyright @ 2011 Reklama