Reklama

Problemy definicyjne

Każdego dnia stykamy się z różnego typu przekazami reklamowymi. Z pewnością doskonale wiemy, na czym polega specyfika tej formy promocji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że reklama to najprościej mówiąc sposób nakłonienia klienta do zakupu danego towaru. Warto jednak zauważyć, że istnieje szereg trudności, co do stworzenia kompletnej, wyczerpującej definicji tego niezwykle złożonego, wielowymiarowego pojęcia, które podlega zresztą permanentnemu rozwojowi. Spoglądając jednakże na różnorodne sposoby definiowania tak złożonego pojęcia, jakim jest reklama, warto zauważyć, że we wszystkich opracowaniach zostają uwypuklone jej podstawowe funkcje, tzn. informacyjna oraz perswazyjna. Właśnie te dwa istotne elementy są akcentowane niemalże we wszystkich definicjach o charakterze marketingowym. Inni autorzy twierdzą, że reklama stanowi zaś przede wszystkim jedną z form komunikacji. Znając rys historyczny reklamy, wydawać by się mogło, że geneza pojęcia tego pojęcia sięga jeszcze czasów starożytnych. Nic bardziej mylnego. Słowo reklama pochodzi od łacińskiego pojęcia reclamare, oznaczającego hałasowanie, robienie wrzawy. Etymologia tego określenia wywodzi się więc z czasów średniowiecznych, charakteryzujących się krzykliwą działalnością tamtejszych przekupek. Obecnie bardziej zasadne wydaje się jednak używanie angielskiego odpowiednika reklamy, jakim jest termin advertising, oznaczający podpowiadanie, rozgłaszanie, anonsowanie. W końcu w reklamie nie chodzi o krzykliwość, hałas. Ważne jest, aby w oryginalny, dość wyważony sposób zachęcić klientów do dokonania zakupu. Dlatego też robienie wrzawy okazuje się w tym wypadku bezużyteczne.

Copyright @ 2011 Reklama