Reklama

Natrętne reklamy

Słowo reklama pochodzi z języka łacińskiego reklamo i znaczy tyle co informacja. Główny zadaniem i celem reklamy jest zachęcenie do kupna jakiegoś towaru czy usługi . Reklama dotyczy także popierania różnych spraw oraz idei. Reklama przybiera różnorakie formy. Najczęściej reklama ma charakter informacyjny lub promujący produkty. Czasami reklama jest bardzo bezpośrednia i szybki, łatwo trafia do odbiorców. Czasami reklama występuje w formie ukrytej w treści i nie jest jednoznaczna. Reklama przybiera dziś różne środki aby skutecznie dotrzeć do jak największej liczby odbiorców oraz potencjalnych klientów. Reklamę można podzielić zwłaszcza ze względu na media w których są emitowane. Wyróżniamy reklamę internetową, telewizyjną, prasową oraz radiową. Występują także reklamy w formie bilbordów, ulotek, reklama tranzytowa, mobilna i spam. Reklamę można podzielić także na formę oraz treść przekazywanych informacji. Ze względu na treść wyróżniamy kilka rodzajów między innymi: reklamę społeczną, informacyjną, wspierającą. Reklama to dziś zjawisko niezwykle powszechne, a od jakiegoś czasu jesteśmy nią zasypywani niemal z każdej strony. Wkroczyła ona we wszystkie dziedziny naszego życia. Jest już nieodzownym elementem mediów, ale także naszych ulic. W każdym większym mieście w centrum miasta rozdawane są ulotki reklamowe, zasypywani jesteśmy reklamami niemal codziennie. Trudno czasem od niej uciec, a reklama zamiast nas zachęcać, to raczej nas odstrasz i irytuje.

Copyright @ 2011 Reklama