Reklama

Kryptoreklama

Reklama ukryta jest niejawną forma promocji produktu. Polega ona na przedstawianiu w sposób pozytywny danego towaru tak, by sprawiało to wrażenie obiektywnej opinii. Bardzo często ma to na celu wprowadzenie w błąd odbiorców reklamy. Przykładem niejawnej reklamy jest przykładowo eksponowanie bannerów reklamowych przez stacje telewizyjne podczas transmisji relacji z wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Warto wiedzieć, iż rzadkością jest, by pokazanie banneru reklamowego było sprawą przypadku. Częściej jest to zaplanowane działanie marketingowe wiążące się z uzyskaniem przez stację lub danego dziennikarza korzyści majątkowej. Innym przykładem kryptoreklamy jest przedstawianie w programach wyrobów danej w firmy w sposób pozwalający na łatwe rozpoznanie marki produktu. Kryptoreklama ma miejsce również wówczas, gdy przy podawaniu przykładowych producentów danego wyrobu pewne firmy są wymieniane, a inne celowo pomijane. Kryptoreklama to również wszelkie reklamy, które mają na celu promocję produktu, lecz emitowane są, jako informacje. Warto wiedzieć, że zachowania takie są niewłaściwe, a przepisy prawne na temat reklamy ukrytej określają dozwolone jej formy. Kolejnym przykładem kryptoreklamy jest eksponowanie logo danej firmy podczas przekazu dotyczącego aktualnych wydarzeń.

Copyright @ 2011 Reklama