Reklama

Idea reklamy

Reklama jest przekazem, który ma skłonić odbiorców do postąpienia zgodnie z intencjami jej twórców. Tworząc reklamę zakładają oni, że przyniesie ona wymierny efekt w postaci podwyższenia poziomu sprzedaży, zwiększenia świadomości klientów o istnieniu danej usługi, bądź produktu. Reklama ma za zadanie zapoznać klienta z daną marką, a następnie wzbudzić zainteresowanie oferowanym produktem. W celu wzbudzenia zainteresowania podkreślane są przede wszystkim innowacyjne cechy danego produktu, jego niezwykłość i mnogość odczuwanych przez twórców reklamy zalet. Skuteczna reklama nie tylko wzbudza pożądanie posiadania danego towaru lub chęć skorzystania z oferowanej usługi, ale również przekłada się na realne czyny. Skłonienie osoby do skorzystania z oferty po obejrzeniu reklamy oznacza jej sukces. Niezależnie od tego, czy spotykamy się z reklamą prasową, ustną, telewizyjną, telefoniczną czy internetową zasady jej funkcjonowania są te same. Rozwój reklamy jest wynikiem ogromnej konkurencji na rynku oferowanych produktów. W latach, gdzie powszechne było występowanie jedynie jednego dobra danego rodzaju reklamowanie produktów było zbędne. Dziś, gdy konsumenci posiadają ogromną liczbę możliwości wyboru nawet wśród najzwyklejszych artykułów codziennego użytku zastosowanie reklamy jest konieczne.

Copyright @ 2011 Reklama