Reklama

Groźne reklamy

Reklamy stanowią komunikaty perswazyjne, co oznacza, że ich głównym celem jest skłonienie ludzi, do wykazywania pożądanego zachowania. Reklama bardzo często odbierana jest przez widzów, jako przekaz rzetelny, co zwykle nie jest prawdą. Bardzo często reklamy wprowadzają odbiorców reklamy w błąd, poprzez przedstawienie produktu inaczej, niż wygląda on w rzeczywistości. Reklamy podkreślają poszczególne atrybuty produktu zupełnie nie wspominając o innych jego cechach. Szczególnie podatne na reklamy są dzieci. Perswazyjne przesłaniania wzbudzają w nich potrzebę nadmiernego posiadania dóbr i korzystania z niepotrzebnych usług. Reklamy bardzo często promują zachowania, które nie przynoszą odbiorcom korzyści. Równie często w reklamach wykorzystywane są techniki manipulacyjne. Niezależnie od rodzaju produktu i treści reklamy warto zawsze pamiętać, że reklamodawca ma na celu nie udzielenie obiektywnej informacji, a jedynie jak największą sprzedaż promowanego przez siebie produktu bądź oferowanej usługi. Pomimo tego, ze w Polsce działają różnego rodzaju organizacje mające na celu ochronę konsumenta stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd konsumenta jest powszechne. Wynika to również z faktu, iż niewiele organizacji posiada środki prawne, by zmusić ogromne korporacje do wprowadzenia zmian.

Copyright @ 2011 Reklama