Reklama

Dziecko w reklamie

Zaiste, że każda forma komunikacji musi posiadać nadawcę, odbiorcę oraz przekaz. Fakt ten bezpośrednio rzutuje na specyfikę języka reklam. Z uwagi na indywidualne cechy konkretnych grup docelowych wyróżniamy różne sposoby komunikowania z tymi odbiorcami, przy czym należy zaznaczyć, że najbardziej specyficzne audytorium stanowią dzieci. Jako, że nie są one jeszcze w pełni dojrzałe, by odbierać przesiąknięte czynnikiem perswazyjnym komunikaty reklamowe, wierzą we wszystkie treści, które zawiera współczesna reklama. Reklamodawcy umiejętnie wykorzystują ten fakt. W telewizji pojawiają się najczęściej całe bloki reklamowe, kierowane właśnie bezpośrednio w stronę najmłodszych odbiorców. Jak wiadomo dzieci charakteryzują się obniżoną zdolnością przetwarzania informacji o produkcie oraz słabo rozwiniętym krytycyzmem, wskutek czego wierzą w obietnice, oferowane im przez sprytnych reklamodawców. Warto również pokusić się o krótką refleksję na temat fabuły przekazów reklamowych, kierowanych w stronę najmłodszych odbiorców. Dzieci występują w reklamie w podwójnej roli. Są nie tylko potencjalnymi klientami. Nierzadko pełnią również funkcję aktora, którego celem jest pozyskanie starszych klientów. W końcu to właśnie na skutek reklamy rodzice są zmuszeni dokonywać wielu zakupów, o które zabiegają ich dzieci. Obecność dziecka w reklamie, kierowanej bezpośrednio do jego rówieśników jest jak najbardziej uzasadniona. Buduje atmosferę zaufania oraz zwielokrotnia wiarygodność przekazu. Właśnie w takiej konwencji tworzone są najczęściej reklamy zabawek.

Copyright @ 2011 Reklama