Reklama

Kategoria Definicja reklamy

Czym jest reklama
Za reklamę można uznać każdą informację, która występuje w połączeniu z komunikatem skłaniającym do skorzystania z danej usługi, czy też nabycia towaru. Reklamy mogą również propagować...

Idea reklamy
Reklama jest przekazem, który ma skłonić odbiorców do postąpienia zgodnie z intencjami jej twórców. Tworząc reklamę zakładają oni, że przyniesie ona wymierny efekt w postaci podwyższenia poziomu...

Reklama konsumencka
Jedną z najsilniejszych reklama danego produktu tworzona przez samych konsumentów. Opiera się ona na odebraniu pozytywnych wrażeń z użycia danego towaru lub skorzystania z usługi, a następnie przekazywania...

Kryptoreklama
Reklama ukryta jest niejawną forma promocji produktu. Polega ona na przedstawianiu w sposób pozytywny danego towaru tak, by sprawiało to wrażenie obiektywnej opinii. Bardzo często ma to na celu wprowadzenie...

Problemy definicyjne
Każdego dnia stykamy się z różnego typu przekazami reklamowymi. Z pewnością doskonale wiemy, na czym polega specyfika tej formy promocji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że reklama to najprościej...

Specyfika języka reklamy
Oddziaływanie na myślenie, a także zmiana postaw i zachowań innych ludzi stanowi nie lada wyzwanie dla wszystkich nadawców przekazów reklamowych. Istnieją jednak pewne uniwersalne środki, za pomocą,...

Marketing Szeptany
Od lat największe głowy zastanawiają się nad najskuteczniejszą formą reklamy. Tymczasem od starożytnych czasów nie wymyślono nic lepszego niż tzw. marketing szeptany. U fryzjera jedna Pani drugiej...

Pojęcie reklamy
Czym jest reklama? Używając specjalistycznej definicji można powiedzieć, że jest ona informacją połączoną z komunikatem perswazyjnym, której zadaniem jest wywołanie sytuacji, w której konsument,...

Copyright @ 2011 Reklama