Reklama

Bogata historia reklam

Nie sposób znaleźć osoby, która nie miała okazji w swoim życiu zetknąć się z jakimkolwiek przekazem reklamowym. Reklama na stałe wniknęła do naszego życia i nic nie jest w stanie zmienić tego stanu rzeczy. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że przekazy reklamowe istniały już w starożytności. Trzeba pamiętać, że reklama ma bardzo długą, barwną historię, nierozerwalnie złączoną z powstaniem handlu. Któż z nas zdaje sobie sprawę z tego, że rys historyczny reklamy sięga jeszcze czasów starożytnych, o czym świadczą chociażby ogłoszenia, czy afisze wyborcze, znalezione przez archeologów w rzymskiej Pompei. Warto zaznaczyć, że najbardziej charakterystyczną formą reklamy z tamtego okresu była tzw. reklama targowa podejmowana przez lokalne przekupki. Bezprecedensowe wydarzenie, jakim było wynalezienie druku przez Jana Gutenberga doprowadziło do pojawienia się różnorodnych form reklamy pisanej, ograniczonych jednak ze względu na powszechność analfabetyzmu. Sytuacja uległa zmianie dopiero w XIX wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny, a co za tym idzie wzrósł poziom wykształcenia ludności. Ujednolicenie produkcji doprowadziło do konieczności wykreowania wizerunku poszczególnych marek. Niekwestionowane zasługi w tej materii można przypisać reklamie, która zaczęła oddziaływać na emocje odbiorców, kształtując ich mentalność poprzez stworzenie potrzeby posiadania. Konkludując rozważania na temat ewolucji zjawiska reklamy należy dodać, iż jej największy rozkwit nastąpił dopiero w XX wieku wraz z powstaniem mediów masowych. To właśnie one stały się narzędziem, za pomocą, którego komunikaty mogą docierać do nieograniczonego, globalnego audytorium.

Copyright @ 2011 Reklama