Reklama

Reklama w prasie

Reklama w prasie jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych metod reklamowania się w mediach. Ze względu na zasięg danej gazety lub czasopisma reklama ta może mieć zasięg lokalny lub ogólnokrajowy, Reklama w prasie lokalnej jest tańsza, ale znakomicie się sprawdza w przypadku przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Wówczas reklama na szerszą skalę jest bezzasadna, gdyż nie ma najmniejszego sensu reklamować usługi i produktu w miejscach, gdzie nie są one dostępne. Reklama w prasie może zawierać zarówno tekst jak i ilustrację. Bardzo często to właśnie obraz wykorzystuje się w celu przyciągnięcia uwagi do prezentowanego przedmiotu. Ceny reklam prasowych różnią się w zależności od skali rozpowszechniania gazety lub czasopisma, miejsca jej lokalizacji w samej gazecie oraz wielkości zajętej strony. Najdroższe są z reguły reklamy umiejscowione na pierwszych i ostatnich stronach czasopismach. Skuteczne jest również reklamowanie danego produktu w pobliżu artykułu dotyczącego podobnej dziedziny, jak produkt. Szczególnie często taką formę reklamy spotyka się w prasie kobiecej, gdzie często kilka stron zajmują artykuły o sponsorowanej treści. Mają one na celu w pseudo obiektywny sposób opisać dany produkt, jego działanie oraz reakcje konsumentów. Artykuły takie są zwykle odpowiednio oznaczone.

Copyright @ 2011 Reklama